محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Flash Pro Verskin Adobe Flash Pro Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Apple-Pay آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس  سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) به تازگی به کشورهای زیر وارد گردید:​دانمارکلهستانسوئدامارت متحده عربیاپل پی در کشورهای اشاره شده، با موسسات و بانک‌های متفاوتی در تعامل خواهد بود که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:دانمارک● Jyske bank● Nordeaلهستان● Nordea● St1● Coming soon: Edenred, N26سوئد● Nordea● St1● Coming soon: Ticket couponsامارت محتحده عربی● Emirates NBD● Mashreq● HSBC● RAKBank● Standard Chartered● Emirates Islamic بعد از مطالعه این مطلب : خوشحال شدم (0)...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Flash Pro Verskin Adobe Flash Pro Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Apple-Pay آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس  سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) به تازگی به کشورهای زیر وارد گردید:​دانمارکلهستانسوئدامارت متحده عربیاپل پی در کشورهای اشاره شده، با موسسات و بانک‌های متفاوتی در تعامل خواهد بود که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:دانمارک● Jyske bank● Nordeaلهستان● Nordea● St1● Coming soon: Edenred, N26سوئد● Nordea● St1● Coming soon: Ticket couponsامارت محتحده عربی● Emirates NBD● Mashreq● HSBC● RAKBank● Standard Chartered● Emirates Islamic بعد از مطالعه این مطلب : خوشحال شدم (0)...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Premiere Pro Verskin Adobe Premiere Proo Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Apple-Pay آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس  سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) به تازگی به کشورهای زیر وارد گردید:​دانمارکلهستانسوئدامارت متحده عربیاپل پی در کشورهای اشاره شده، با موسسات و بانک‌های متفاوتی در تعامل خواهد بود که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:دانمارک● Jyske bank● Nordeaلهستان● Nordea● St1● Coming soon: Edenred, N26سوئد● Nordea● St1● Coming soon: Ticket couponsامارت محتحده عربی● Emirates NBD● Mashreq● HSBC● RAKBank● Standard Chartered● Emirates Islamic بعد از مطالعه این مطلب : خوشحال شدم (0)...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Premiere Pro Verskin Adobe Premiere Proo Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Apple-Pay آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس  سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) به تازگی به کشورهای زیر وارد گردید:​دانمارکلهستانسوئدامارت متحده عربیاپل پی در کشورهای اشاره شده، با موسسات و بانک‌های متفاوتی در تعامل خواهد بود که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:دانمارک● Jyske bank● Nordeaلهستان● Nordea● St1● Coming soon: Edenred, N26سوئد● Nordea● St1● Coming soon: Ticket couponsامارت محتحده عربی● Emirates NBD● Mashreq● HSBC● RAKBank● Standard Chartered● Emirates Islamic بعد از مطالعه این مطلب : خوشحال شدم (0)...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Premiere Pro Verskin Adobe Premiere Proo Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Apple-Pay آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس  سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) به تازگی به کشورهای زیر وارد گردید:​دانمارکلهستانسوئدامارت متحده عربیاپل پی در کشورهای اشاره شده، با موسسات و بانک‌های متفاوتی در تعامل خواهد بود که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:دانمارک● Jyske bank● Nordeaلهستان● Nordea● St1● Coming soon: Edenred, N26سوئد● Nordea● St1● Coming soon: Ticket couponsامارت محتحده عربی● Emirates NBD● Mashreq● HSBC● RAKBank● Standard Chartered● Emirates Islamic بعد از مطالعه این مطلب : خوشحال شدم (0)...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Premiere Pro Verskin Adobe Premiere Proo Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Apple-Pay آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس  سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) به تازگی به کشورهای زیر وارد گردید:​دانمارکلهستانسوئدامارت متحده عربیاپل پی در کشورهای اشاره شده، با موسسات و بانک‌های متفاوتی در تعامل خواهد بود که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:دانمارک● Jyske bank● Nordeaلهستان● Nordea● St1● Coming soon: Edenred, N26سوئد● Nordea● St1● Coming soon: Ticket couponsامارت محتحده عربی● Emirates NBD● Mashreq● HSBC● RAKBank● Standard Chartered● Emirates Islamic بعد از مطالعه این مطلب : خوشحال شدم (0)...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Final Cut Pro Verskin Final Cut Pro Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Metro-Card آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس ​بر اساس گزارش New York Times،  به زودی در شهر نیوی.رک، سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) جایگزین کارت‌های مترو خواهد شد.اجرای این طرح که 573 میلیون دلار هزینه در بر داشته است، از اواخر سال جاری آغاز خواهد شد و بسیاری از ایستگاه‌های مترو و خطوط اتوبوسرانی را شامل می‌شود.کارت‌های مترو در سال 2023 جمع‌آوری خواهند شد و تا آن زمان، مسافران امکان پرداخت وجه از طریق هر دو روش را دارند....
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Final Cut Pro Verskin Final Cut Pro Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Metro-Card آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس ​بر اساس گزارش New York Times،  به زودی در شهر نیوی.رک، سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) جایگزین کارت‌های مترو خواهد شد.اجرای این طرح که 573 میلیون دلار هزینه در بر داشته است، از اواخر سال جاری آغاز خواهد شد و بسیاری از ایستگاه‌های مترو و خطوط اتوبوسرانی را شامل می‌شود.کارت‌های مترو در سال 2023 جمع‌آوری خواهند شد و تا آن زمان، مسافران امکان پرداخت وجه از طریق هر دو روش را دارند....
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Final Cut Pro Verskin Final Cut Pro Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Metro-Card آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس ​بر اساس گزارش New York Times،  به زودی در شهر نیوی.رک، سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) جایگزین کارت‌های مترو خواهد شد.اجرای این طرح که 573 میلیون دلار هزینه در بر داشته است، از اواخر سال جاری آغاز خواهد شد و بسیاری از ایستگاه‌های مترو و خطوط اتوبوسرانی را شامل می‌شود.کارت‌های مترو در سال 2023 جمع‌آوری خواهند شد و تا آن زمان، مسافران امکان پرداخت وجه از طریق هر دو روش را دارند....
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Final Cut Pro Verskin Final Cut Pro Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Black - 7Days | آیفون 7

Metro-Card آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس ​بر اساس گزارش New York Times،  به زودی در شهر نیوی.رک، سیستم پرداخت اپل (Apple Pay) جایگزین کارت‌های مترو خواهد شد.اجرای این طرح که 573 میلیون دلار هزینه در بر داشته است، از اواخر سال جاری آغاز خواهد شد و بسیاری از ایستگاه‌های مترو و خطوط اتوبوسرانی را شامل می‌شود.کارت‌های مترو در سال 2023 جمع‌آوری خواهند شد و تا آن زمان، مسافران امکان پرداخت وجه از طریق هر دو روش را دارند....
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو با تاچ بار جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro Touch Bar US Layout - Blue - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو با تاچ بار جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro Touch Bar US Layout - Blue - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو با تاچ بار جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro Touch Bar US Layout - Blue - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو با تاچ بار جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro Touch Bar US Layout - Blue - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Orange - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Orange - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Orange - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ کیبورد شورت کات مک بوک پرو و ایر جی سی پال مدل VerSkin Adobe Photoshop Verskin Adobe Photoshop Shortcuts Keyboard Cover Macbook Pro/Air US Layout - Orange - 7Days | آیفون 7

iPhone-X آیفون 8 قیمت خرید آیفون 8 لوازم جانبی آیفون لوازم جانبی آیفون آیفون X | ایفون ایکس قیمت خرید آیفون X ایکس معاون ارشد بخش فروش کمپانی اپل؛ خانم Angela Ahrendts در مصاحبه‌ای با CNBC، به این موضوع اشاره نمود که مسئولان و فروشندگان اپل، مشتریان را وادار به خرید آيفون 10 نخواهند کرد. در حالی که آیفون X گران‌ترین آیفون تاریخ به حساب می‌آید، اما فروشندگان اپل سعی می‌کنند تا با مشورت دادن به مشتریان، آنها را در انتخاب درست و صحیح کمک نموده و مناسب ترین آیفون را به آنها...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ مجیک کیبورد جی سی پال مدل VerSkin US Layout VerSkin Keyboard Protector for Magic Keyboard ( US Layout )_220 | آیفون 7

هواوی Maimang 6 / میت 10 لایتهواوی هفته‌ی گذشته با برگزاری مراسمی در شهر مونیخ آلمان، به شایعات و گمانه‌زنی‌های بی‌شمار در خصوص فبلت پرچم‌دار جدید خود خاتمه داد و از سه فبلت بالارده با نام‌های میت ۱۰، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین رونمایی کرد که مدل سوم با همکاری شرکت پورشه دیزاین طراحی و تولید شده است؛ البته هواوی پس از چند روز از گوشی مایمانگ ۶ که برای عرضه در چین معرفی شده بود، تحت عنوان میت ۱۰ لایت و جهت عرضه در سایر نقاط جهان پرده‌برداری کرد.طراحییکی از تغییرات عمده‌ی سری Huawei Mate...
رای:
1
ادامه مطلب

محافظ مجیک کیبورد جی سی پال مدل VerSkin US Layout VerSkin Keyboard Protector for Magic Keyboard ( US Layout )_220 | آیفون 7

هواوی Maimang 6 / میت 10 لایتهواوی هفته‌ی گذشته با برگزاری مراسمی در شهر مونیخ آلمان، به شایعات و گمانه‌زنی‌های بی‌شمار در خصوص فبلت پرچم‌دار جدید خود خاتمه داد و از سه فبلت بالارده با نام‌های میت ۱۰، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین رونمایی کرد که مدل سوم با همکاری شرکت پورشه دیزاین طراحی و تولید شده است؛ البته هواوی پس از چند روز از گوشی مایمانگ ۶ که برای عرضه در چین معرفی شده بود، تحت عنوان میت ۱۰ لایت و جهت عرضه در سایر نقاط جهان پرده‌برداری کرد.طراحییکی از تغییرات عمده‌ی سری Huawei Mate...
رای:
1
ادامه مطلب

محبوبترین مطالب

کدام رنگ آیفون 7 را باید خریداری کنید : نقره ای ، طلایی، رزگلد ، سیاه و یا سیاه براق ؟ رنگ مهم ترین مورد متمایز کننده و شخصی ترین مسئله در آیفون است ، که باعث میشود یکی از مهمترین انتخاب های...
مشکل تکراری عدم دانلود از اپ استور این روزها مجددا سر زبان ها افتاده است و بسیاری از کاربران با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند .  این مشکل هر از گاهی بر روی گوشی های آیفون و یا آیپد نمو...